Ilmoittautuminen
Lippukunnan järjestämiin tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksan kautta.

Osallistumismaksu
Tapahtuman osallistumismaksu ilmoitetaan tapahtumakirjeen yhteydessä. Osallistumismaksu maksetaan yleensä lippukunnan tilille ennen tapahtumaa: jos maksu suoritetaan muuten, siitä ilmoitetaan erikseen.

Peruutus
Tapahtumaan osallistuminen on mahdollista peruuttaa ilmoittamalla siitä suoraan tapahtuman johtajalle viikkoa ennen tapahtuman alkua, jolloin osallistumismaksua ei veloiteta. Sairastumistapauksissa osallistumismaksua ei myöskään veloiteta, jos kahden viikon kuluessa sairastumisesta toimitetaan sairaustodistus tai alaikäiseltä huoltajan lausunto tapahtuman johtajalle. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta lainkaan tai ilmoitus tulee alle viikon kuluessa tapahtumasta, laskutetaan osallistujalta tapahtuman osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Poikkeukset peruutusohjeisiin tehdään tapahtuman johtajan päätöksellä.

Avustuksen hakeminen osallistumismaksuihin
Lippukunnan retkien ja leirien osallistumismaksuihin on mahdollista hakea avustusta, joiden myöntämisestä lippukunnan hallitus tekee päätökset. Avustusta on mahdollista hakea 50% tai 100% tapahtuman osallistumismaksusta. Hallitus katsoo tapauskohtaisesti, onko hakija oikeutettu koko summan korvaukseen vai ainoastaan puolikkaaseen. Lippukunta voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä liittyen hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Avustuksia maksetaan lippukunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Käyttämättä jäänyt osuus avustuksesta voidaan periä lippukunnan toimesta takaisin jos lääkärintodistusta ym. pätevää syytä ei toimiteta. Kaikki avustushakemukset sekä niihin liittyvät dokumentit ja selvitykset käsitellään luottamuksellisesti lippukunnan hallituksen toimesta. Vapaamuotoiset hakemukset lähetään sähköpostitse kahta viikkoa ennen tapahtuman alkua hallituksen puheenjohtajalle osoitteeseen karoliina.lintunen@partio.fi.